Reprenent el treball dels temporers

Ja sabeu que des de fa tres anys estic documentant la vida de la familia Hinojosa. Aquesta familia marxa any rere any entre 6 i 9 mesos fora de casa (França majoritàriament) a collir fruita com a activitat econòmica principal. Alcalá del Valle, poble natal, és un poble majoritàriament d’emigrants que marxen cada any en busca de feina a l’extranger. Aurelio i Josefa, pares del nucli familiar, ja fa més de 40 anys que fan aquesta feina, els seus pares ja la feien i ara els seus fills també. Ho faran els seus nets? Aquests dies ja han començat a venir al sud de França per iniciar la collita de la nectarina, el prèssec i acabar per la verema. A la foto podeu veure la Paqui, una de les filles de l’Aurelio i la Josefa, treballant en la nectarina. FOTO/TVF.