Nova recerca d'imatges: edificis a Barcelona

dpp07da0202141e05.jpg

Aquest edifici és el nou hotel W de la cadena Starwood Hotels. Més conegut com el nou hotel de la vela. Una fotografia de la nova recerca d’imatges que estic elaborant a Barcelona aquests dies. FOTO/TVF.