Llibre-portfoli de Toni Vilches Fotografia

porfoliosport.jpg

Ja podeu visitar l’edició del nou llibre-portfoli de TVF en matèria de fotografia esportiva. El llibre del qual només s’ha fet una còpia, està disponible a la següent pàgina de Blurb, Blurb Books,  també està a la venta.