La revolució iraniana per David Burnett, una altra exposició del VISA pour l'image

irandb.jpg

Continuem mostrant imatges de les exposicions que es podien veure al VISA pour l’image d’enguany. El 1979 la revolució popular iraniana va derrocar al Sha Reza Pahlevi i va forçar la tornada de l’exili de l’ayatolà Jomeini que va instaurar la república islàmica. En els dies de més fervor, concretament 44, que culminaren en l’arribada de Jomeini a Tehran el febrer del 1979, David Burnett va ser testimoni directe de la revolta i aquestes imatges mostren aquells moment històrics. Ara Lens del NY Times en mostra aquest treball juntament amb reflexions del protagonista on explica entre d’altres quina sensació va tenir quan va poder fotografiar l’ayatolà en persona (foto històrica de dalt). Veieu la galeria aquí. VIA/LENS. FOTO/DAVID BURNETT.