La famosa clàusula de cessió de drets dels concursos fotogràfics

Els concursos fotogràfics son una bona manera de donar-se a conèixer i guanyar uns calerons. Sobretot per aquelles persones que comencen o son aficionats de la fotografia. La proliferació dels concursos (sobretot d’estiu, época de vacances i per tant de falta d’idees d’algunes editorials) donen a veure el que s’amaga darrera de la majoria de concursos fotogràfics; la famosa clausula de cessió.

Aquestes son dues clàusules d’un concurs promogut per una important editorial nacional juntament amb una marca de guies de viatge internacional i molt coneguda . El concurs ens anima a presentar les millors fotografies que feu de les vacances d’estiu i el premi consisteix en una màquina de fotos d’una marca prou coneguda i un set de guies a escollir. Preu valorat (comptant la gama de rèflex més alta de càmera de la marca) en uns 600-700€ com a molt.

18- Los participantes y los ganadores aceptan la utilización publicitaria de sus datos (nombre, apellidos, código postal y edad) y de su creación (cediendo, de forma gratuita y en exclusiva, los derechos sobre ella por el máximo tiempo legalmente previsto para tal fin) que haga xxxxxxxx, S.A. y xxxxxxx PTY, con motivo del premio, dentro de los límites que establece la Ley. En cualquier otro caso, se entiende que renuncia al premio.

19- Los participantes y los ganadores ceden (de forma gratuita y en exclusiva), los derechos sobre sus creaciones fotográficas por el plazo máximo legalmente previsto a xxxxxxx, S.A. y xxxxxx PTY, para su reproducción, uso, distribución, comunicación pública y cualquier tipo de actividad sobre los mismos, tanto en formato electrónico, digital, papel, como en cualquier otro tipo de soporte. Y en especial, ceden dichos derechos para el emplazamiento del texto y/o las fotografías en la web de xxxxxxxx, S.A. y  xxxxxxx PTY, con el fin de que los demás usuarios de la web puedan acceder a los mismos.

Per a que tots ens entenem;  l’empresa que organitza el concurs paga 600 o 700€  (si és que els paga ja que segur que tenen convenis entre les marques) per tenir centenars o milers de fotos a la seva disponibilitat de forma gratuïta i sense haver de demanar explicacions ni autorizacions i a més es reserven el dret de regalar-les (o a vendre, per tant rebre diners) a través de la web.

Així son realment els concursos de fotografia. Si el que voleu es guanyar diners amb els concursos de fotografia, millor veneu les vostres fotos al carrer que fareu més calers i no us robaran.

Una recomanació per els que us volgueu presentar a concursos és observar ben bé les normes i veure les clàusules. En comptes de cessió exclusiva de tots els drets heu de veure cessió no exclusiva amb la finalitat solament de promocionar el concurs i sempre amb el permís de l’autor.

Per un món més just. Diguem no als concursos on ens roben!